Quyết định 310/QĐ-TTg

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 310/QĐ-TTg 38 KB 07/02/2013 12:35:00 CH
Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 310/QĐ-TTg
Du lịch Xem thêm