Quyết định 429/QĐ-TTg 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 429/QĐ-TTg 2019 216,1 KB 24/04/2019 8:51:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 429/QĐ-TTg 2019 được Thủ tướng chính phủ ban hành về Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thể thao văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 429/QĐ-TTg 2019
Văn hóa Xã hội Xem thêm