Quyết định 5331/QĐ-BYT 2018

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 5331/QĐ-BYT 2018 329,5 KB 17/11/2018 9:44:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ y tế vừa ban hành Quyết định 5331/QĐ-BYT 2018 về đơn giản hóa chế độ Báo cáo định kỳ phạm vi chức năng của Bộ Y tế. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 5331/QĐ-BYT 2018
Y tế - Sức khỏe Xem thêm