Quyết định 5349/QĐ-BYT 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 5349/QĐ-BYT 2019 3,9 MB 13/11/2019 1:58:00 CH
Bộ y tế ban hành Quyết định 5349/QĐ-BYT 2019 về Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 5349/QĐ-BYT 2019
Y tế - Sức khỏe Xem thêm