Quyết định 705/QĐ-TTg 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 705/QĐ-TTg 2019 214,6 KB 12/06/2019 10:10:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tướng chính phủ banh hành Quyết định 705/QĐ-TTg 2019 về Đề án tổ chức lại cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 705/QĐ-TTg 2019
Hành chính Xem thêm