Quyết định 990/QĐ-TTg 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 990/QĐ-TTg 2019 140,4 KB 03/09/2019 11:54:00 SA
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 990/QĐ-TTg 2019 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 990/QĐ-TTg 2019
An ninh trật tự Xem thêm