Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT 316 KB 24/11/2017 5:04:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm