Quyết định số 755/QĐ-TTG

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định số 755/QĐ-TTG 29 KB 28/05/2010 10:22:00 CH
Quyết định số 755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Xem thêm các thông tin về Quyết định số 755/QĐ-TTG
Cơ cấu tổ chức Xem thêm