Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo là mẫu quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức cảnh cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm