Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh học định lí thông qua khai thác định lí Cosin trong tam giác

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh học định lí thông qua khai thác định lí Cosin trong tam giác là sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 10 hay của thầy Lê Sỹ Hoạt, giáo viên trường THPT Hoằng Hóa 3