Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh học định lí thông qua khai thác định lí Cosin trong tam giác

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải sáng kiến kinh nghiệm định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh học định lí thông qua khai thác định lí Cosin trong tam giác là sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 10 hay của thầy Lê Sỹ Hoạt, giáo viên trường THPT Hoằng Hóa 3