Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Công tác chủ nhiệm lớp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm - Công tác chủ nhiệm lớp 1 sẽ giúp giáo viên nắm bắt tâm lý trẻ và giúp các bé làm quen với môi trường học tập mới. Mời các thầy cô tham khảo nhằm có phương pháp dạy học tốt hơn đối với công tác chủ nhiệm lớp 1.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm