Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp HS lớp một, quay phải, quay trái đúng hướng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp HS lớp một, quay phải, quay trái đúng hướng sẽ giúp giáo viên nắm bắt tâm lý trẻ và giúp các bé làm quen với môi trường học tập mới. Mời các thầy cô tham khảo.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm