Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp sẽ giúp các giáo viên có thêm kinh nghiệm nắm bắt tâm lý trẻ, giúp các em học tập và uốn nắn rèn luyện đạo đức các em từ lúc còn nhỏ.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm