Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm vận dụng trò chơi học tập dạy môn địa lí lớp 4

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com mời quý thầy cô cùng tham khảo Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm vận dụng trò chơi học tập dạy môn địa lí lớp 4, nhằm đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả hơn.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 Xem thêm