Sự khác nhau giữa WAIT và AWAIT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Sự khác nhau giữa WAIT và AWAIT 102 Byte 24/07/2015 4:58:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sự khác nhau giữa WAIT và AWAIT là tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh thực hành đưa ra cách dùng WAIT và cách dùng AWAIT để các bạn ôn tập và sử dụng chính xác.
Xem thêm các thông tin về Sự khác nhau giữa WAIT và AWAIT
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm