Sự tích Tết Trung thu về chị Hằng, chú Cuội và Thỏ ngọc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dân gian lưu truyền nhiều sự tích ý nghĩa của Tết Trung thu. Sau đây là những sự tích, câu chuyện đầy thú vị về chị Hằng, chú Cuội, Thỏ ngọc giúp bạn hiểu rõ hơn lịch sử ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt này trong năm.
Rằm Tháng Tám 2019 Xem thêm