Tài liệu tập huấn thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Sau đây là tài liệu tập huấn thông tư 68 về hóa đơn điện tử, mời các bạn cùng theo dõi.
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm