Tài liệu thi công chức chuyên ngành quy hoạch năm 2019

Tài liệu thi công chức chuyên ngành quy hoạch là danh mục tài liệu ôn thi công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch do sở nội vụ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu ôn thi công chức tp Hà Nội, mời các bạn cùng theo dõi.
Thi công chức - viên chức Xem thêm