Tại sao thường cúng rằm tháng 7 trước ngày 15

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thực tế cho thấy, vào dịp rằm tháng 7, chúng ta thường cúng trước ngày 15 và hóa vàng mã cũng trước ngày này. Nguyên nhân vì đâu có hiện tượng này? Để tìm hiểu về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.
Rằm Tháng Bảy Xem thêm