Tham luận ngày 20/10: Vai trò của tổ nữ công trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tham luận ngày 20/10: Vai trò của tổ nữ công trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được phát biểu trong buổi tọa đàm, giao lưu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.