Tham luận ngày 20/10: Vai trò của tổ nữ công trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Định dạng .Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Tham luận ngày 20/10: Vai trò của tổ nữ công trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được phát biểu trong buổi tọa đàm, giao lưu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.