Tháng cô hồn làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tháng 7 Âm lịch được gọi là 'tháng cô hồn', tháng của quỷ đói, ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Và vấn đề sức khỏe cần được lưu ý trong thời gian này. Vì vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ sức khỏe để tránh "ma tà" trong tháng cô hồn này. Các bạn tham khảo bài viết sau để biết cách bảo vệ sức khỏe tháng cô hồn nhé
Rằm Tháng Bảy Xem thêm