Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác"

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cuộc thi Tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác" được tổ chức nhằm kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019). Dưới đây là thể lệ cuộc thi.
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm