Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên toàn quốc đã được phát động trên toàn quốc. Sau đây là thể lệ dự thi vẽ tranh tuyên truyền tác hại về thuốc lá 2019, mời các bạn cùng tham khảo.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm