Thể lệ cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thể lệ cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 giúp các em học sinh nắm rõ những quy đinh chuẩn bị cho bài dự thi viết thư đạt kết quả cao.
Viết Thư UPU Xem thêm