Thể lệ cuộc thi Viết về bình đẳng giới

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chiều 11/9, Bộ LĐ-TBXH tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018. Sau đây là thể lệ dự thi Viết về bình đẳng giới 2018, mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Tài liệu Nghệ thuật Xem thêm