Thể lệ dự thi Cuộc Thi Viết “Tấm Gương Nhà Giáo Thủ Đô Tiêu Biểu” 2019

Viết về Tấm gương nhà giáo thủ đô tiêu biểu là cuộc thi đang được phát động rộng rãi nhằm phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo và chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành giáo dục Thủ Đô.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm