Thông báo 686/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông báo 686/TB-TCT năm 2017 kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân để phục vụ nâng cấp hệ thống do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn tham khảo.
Công nghệ - Thông tin Xem thêm