Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư xây dựng, phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, nội dung dự toán xây dựng công trình,...
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm