Thông tư 06/2018/TT-BCA

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 06/2018/TT-BCA 298,7 KB 22/03/2018 8:52:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 06/2018/TT-BCA về quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 12/02/2018.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 06/2018/TT-BCA
Trách nhiệm hình sự Xem thêm