Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 190,4 KB 25/09/2019 10:47:00 SA
Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm