Thông tư 08/2018/TT-BTTTT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 08/2018/TT-BTTTT 149,3 KB 02/07/2019 11:15:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ truyền thông thông tin ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTTTT về Quy chuẩn về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2018/TT-BTTTT
Khoa học công nghệ Xem thêm