Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 08/2019/TT-BTTTT 217,7 KB 20/08/2019 11:30:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về Quy chuẩn về chất lượng truy nhập Internet băng rộng cố định. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2019/TT-BTTTT
Bưu chính - Viễn thông Xem thêm