Thông tư 08/2019/TT-NHNN

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 08/2019/TT-NHNN 120,2 KB 11/07/2019 10:52:00 SA
Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015 về thanh tra thanh tra ngân hàng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2019/TT-NHNN
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm