Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 107/2017/TT-BTC 298 KB 08/11/2017 7:36:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2017. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 107/2017/TT-BTC
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm