Thông tư 11/2018/TT-BTTTT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 11/2018/TT-BTTTT 565,2 KB 19/10/2018 10:04:00 SA
Thông tư 11/2018/TT-BTTTT được Bộ thông tin truyền thông ban hành ngày 15/10/2018 về danh mục sản phẩm công nghệ đã sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã HS.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 11/2018/TT-BTTTT
Bưu chính - Viễn thông Xem thêm