Thông tư 121/2015/TT-BQP về chế độ báo cáo công tác ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 121/2015/TT-BQP Quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Thông tư 121 quy định chế độ báo cáo của Ngành Thi hành án dân sự trong QĐND có hiệu lực từ ngày 21/12/2015.
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm