Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT 161,9 KB 13/09/2019 8:25:00 SA
Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Phó Giám đốc sở giáo dục. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm