Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL 161 KB 27/11/2019 3:39:00 CH
Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL
Du lịch Xem thêm