Thông tư 143/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định đối tượng nộp, tổ chức thu, mức thu, chế độ thu, cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Doanh nghiệp Xem thêm