Thông tư 153/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 20/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. Thông tư 153/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/12/2016.
Hành chính Xem thêm