Thông tư 157/2019/TT-BQP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 157/2019/TT-BQP 987,6 KB 23/10/2019 9:15:00 SA
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 157/2019/TT-BQP quyền đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 157/2019/TT-BQP
Doanh nghiệp Xem thêm