Thông tư 17/2016/TT-BQP Công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 11/3/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Theo đó, đối tượng tuyển sinh bao gồm: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 6 tháng trở lên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội đủ 12 tháng trở lên, ...
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm