Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT 190,5 KB 03/06/2019 4:04:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm