Thông tư 18/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 18/2019/TT-BTC 146,3 KB 19/04/2019 8:39:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ tài chính ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC về bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn thời hạn nộp thuế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 18/2019/TT-BTC
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm