Thông tư 20/2019/TT-BCT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 20/2019/TT-BCT 237,1 KB 15/11/2019 2:53:00 CH
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2019/TT-BCT kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động của Quản lý thị trường.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 20/2019/TT-BCT
Hành chính Xem thêm