Thông tư 20/2019/TT-BGTVT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 20/2019/TT-BGTVT 190,5 KB 19/06/2019 9:52:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 20/2019/TT-BGTVT
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm