Thông tư 22/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 22/2019/TT-BTC 363,1 KB 26/04/2019 9:24:00 SA
Bộ tài chính ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC đại lý làm thủ tục hải quan. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 22/2019/TT-BTC
Hành chính Xem thêm