Thông tư 23/2018/TT-BTNMT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 23/2018/TT-BTNMT 259,3 KB 10/01/2019 10:15:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ tài nguyên môi trường ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTNMT về kết quả xác định chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 23/2018/TT-BTNMT
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm